Home
Main menu

Username

Password


forget password
Member Registration
 
ป้ายห้องน้ำหน้าที่ 1

* ราคารวมค่าจัดแล้ว แต่ยังไม่รวมภาษีมูลค่าสเพิ่ม 7% และค่าติดตั้ง+ค่าพาหนะ กรณีให้ติดตั้งให้
สินค้าส่วนมาก ลูกค้าสามารถติดตั้งเองได้ ไม่ยาก

22
แผ่นป้ายห้องน้ำ  งานสแตนเลส แฮร์ไลน์ เลเซอร์ฉลุ  หนา 1 มิล  
ขนาด 9*9 ซม  ราคาป้ายละ 399.-

.............................................................................................................................................

 1,800.-      1,800.-      2,000.-
งานเลเซอร์+อะครีลิคผิวกระจกสีทอง+สีดำ  หนา 2 มิล  
ซ้อนทับ 2 ชั้น แบบมีมิติ (รวมหนา 4 มิล)     
.............................................................................................................................................


             2,200.-   2,000.-   2,000.-
งานเลเซอร์+อะครีลิคผิวกระจกสีทอง+อะครีลิคเมทัลลิกซ์สีบอร์น+สีดำ  หนา 2 มิล  
ซ้อนทับ 3 ชั้น แบบมีมิติ (รวมหนา 6 มิล)     
.............................................................................................................................................


   2,200.-    2,200.-    2,400.-
งานเลเซอร์+อะครีลิคผิวกระจกสีทอง+อะครีลิคเมทัลลิกซ์สีทองแดง+สีดำ  หนา 2 มิล  
ซ้อนทับ 3 ชั้น แบบมีมิติ (รวมหนา 6 มิล) 
.............................................................................................................................................

           

       
งานเลเซอร์+อะครีลิคผิวกระจกสีทอง+สีดำ  หนา 2 มิล  
ซ้อนทับ 2 ชั้น แบบมีมิติ (รวมหนา 4 มิล) เฉพาะตัวอักษร ป้ายละ 2,400.-
.............................................................................................................................................

         

        
งานเลเซอร์+อะครีลิคผิวกระจกสีทอง+สีดำ/สีขาว  หนา 2 มิล  
ซ้อนทับ 2 ชั้น แบบมีมิติ (รวมหนา 4 มิล) มีเฉพาะ TOILET ป้ายละ 2,400.-
.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................


 500.-    450.-    450.-    400.-

งานเลเซอร์+อะครีลิคผิวกระจกสีทอง+สีดำ  หนา 2 มิล  
พร้อมฟิล์มลายไม้  ขนาด 10*15 ซม.
.............................................................................................................................................


 หญิง+ชาย 800.-    700.-    700.-    600.-
งานเลเซอร์+อะครีลิคผิวกระจกสีทอง+สีดำ  หนา 2 มิล  
พร้อมฟิล์มลายไม้  ขนาด 10*20 ซม.
............................................................................................................................................

          
งานเลเซอร์+อะครีลิคผิวกระจกสีทอง / สีทองแดงเมทัลลิกซ์+สีดำ  หนา 2 มิล  
พร้อมฟิล์มลายไม้  ขนาด 10*20 ซม ราคาป้ายละ 900.-
.............................................................................................................................................

               

 2,000.-    1,800.-    1,800.-
งานเลเซอร์+อะครีลิคผิวกระจกสีทอง+สีทองแดงเมทัลลิกซ์+สีดำ  หนา 2 มิล  
 ซ้อนทับ 3 ชั้น แบบมีมิติ (รวมหนา 6 มิล) พร้อมฟิล์มลายไม้  ขนาด 15*15 ซม 
.............................................................................................................................................


 2,400.-  15*15 ซม      2,200.-    12.5*15 ซม    2,200.-   12.5*15 ซม.
งานเลเซอร์+อะครีลิคผิวกระจกสีทอง+สีทองแดงเมทัลลิกซ์+สีดำ  หนา 2 มิล  
 ซ้อนทับ 3 ชั้น แบบมีมิติ (รวมหนา 6 มิล)  พร้อมลูกศร อะครีลิคผิงกระจกสีเงิน
.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

          
อะครีลิคผิวกระจกสีทอง+อะครีลิคสีดำ หนา 2 มิลซ้อนสัญลักษณ์และข้อความ มีมิติ
พร้อมฟิล์มลายไม้  ขนาด 10*29 ซม ราคาป้ายละ 1,500.-
.............................................................................................................................................

          


          
งานเลเซอร์อะครีลิคสีดำ หนา 2 มิล พร้อมลูกศร
พร้อมฟิล์มลายไม้  ขนาด 10*20 ซม ราคาป้ายละ 600.-
.............................................................................................................................................


         

         
งานเลเซอร์อะครีลิคสีดำ หนา 2 มิล พร้อมลูกศร
พร้อมฟิล์มลายไม้  ขนาด 10*20 ซม ราคาป้ายละ 600.-
............................................................................................................................................


สไตล์ออกแนว ทางการ รุ่นภาษาไทย
           
ป้ายอะครีลิค +สัญลักษณ์ และตัวอักษร ตัวนูน หนา 2 มิล มีมิติ  ขนาด 15*25 ซม.
สำหรับติดหน้าห้องน้ำ หรือ สามารถใช้เป็นป้ายบอกทางไปห้องน้ำด้วย 
*** แถมลูกศร  กำหนดทิศทางไปห้องนำเองได้
ป้ายละ 750.-
............................................................................................................................................

        

                
งานเลเซอร์อะครีลิคสีดำ หนา 2 มิล สัญลักษร ข้อความ พร้อมลูกศร นูนมีมิติ
สัญลักษณ์ สำหรับห้องน้ำคนพิการ  จะใช้งานหรือไม่ใช้งานก็ได้ 
พร้อมฟิล์มลายไม้ พื้นป้ายสีขาว  ขนาด 15*19 ซม ราคาป้ายละ 850.-
............................................................................................................................................

 
อะครีลิค เลเซอร์ข้อความ สัญลักษณ์ ไม้อัดทำสีธรรมชาติ  ราคาป้ายละ  1,200.-
* เหมาะเฉพาะงานภายใน


สัญลักษณ์ แบบมาตรฐาน 

     199.-        399.-
                         599.-   
อะครีลิค หนา 2 มิล เลเซอร์ แบบแยกตัว  พร้อมเส้นคั่น มี 10 ซม. และ 15 ซม.
และแบบพิเศษ มีข้อความ TOILET จะใช้ติดหน้าห้องน้ำ
หรือเป็นป้ายบอกทางไปห้องน้ำก็ได้  แถมลูกศรให้สัญลักษณ์ แบบล๊อฟท์สไตล์

         199.-  สูง 10 ซม.

       399.-  สูง 15 ซม.

สัญลักษณ์ แบบกราฟฟิกดีไซน์

              

มี 2 ขนาด  แพ็กคู่    ขนาดเล็ก 9 ซม 149.-            และขนาดใหญ่ 15 ซม 399.


อะครีลิค หนา 2 มิล เลเซอร์ แบบแยกตัว  พร้อมเส้น สูง 15 ซม. ราคาชุด 459.-

อะครีลิค หนา 2 มิล เลเซอร์ แบบแยกตัว มี TOILET  พร้อมเส้นคั่น  
สัญลักษณ์ชายหญิง ความสูง 15 ซม.ราคาชุด 699.-

อะครีลิค หนา 2 มิล เลเซอร์ แบบแยกตัว มีตัวอักษร  
สัญลักษณ์ชายหญิง ความสูง 15 ซม. MAN 299.-   WOMAN 299.-    TOILET 399.


อะครีลิค เลเซอร์  สัญลักษณ์ แบบมาตรฐานขนาด 12*22 ซม ราคาชิ้นละ 399.-

อะครีลิค เลเซอร์ สัญลักษณ์แบบเส้นคู่  ขนาด 12*22 ซม ราคาชิ้นละ 399.-
................................................................

     
ป้ายอะครีลิคสีขาว พ่นแถบสีเขียวหรือสีส้ม  ข้อความ อะครีลิคเลเซอร์ จัวนูน 
พร้อมสัญลักษณ์ ฉลุ รองหลังด้วย อะครีลิคผิวกระจกสีเงิน
ขนาด 10*19 ซม ราคาป้ายละ 800.-

ป้ายอะครีลิคสีสีดำ เลเซอร์ข้อความ ตามแบบ พร้อมสัญลักษณ์ พ่นสี หญิง สีเขียว ชาย สีส้ม
ความสูง 5.8 ซม. MAN ยาว 12ซม. 400.- , WOMAN ยาว18ซม 500.- ,  TOILET ยาว 25ซม. 600.-


อะครีลิคเลเซอร์ผิวกระจกสีทอง  บนอะครีลิคสีดำ หนา 2 มิล
ความสูง 7.5 ซม. MAN *12.5ซม  450.- , WOMAN 18 ซม 550.- ,  TOILET 20 ซม. 650.-

     
อะครีลิคเลเซอร์สัญลักษณ์ นูนมีมิติ ติดลงบนแผ่นป้ายสีดำ 
พร้อมฟิล์มลายไม้สัก ไดคัทเจาะข้อความ พร้อมเคลือบประกายมุก
ขนาด 10*15 ซม ป้ายละ  450.-


อะครีลิคเลเซอร์สัญลักษณ์ นูนมีมิติ และข้อความ สีขาว  ติดลงบนแผ่นป้ายสีดำ 
พร้อมฟิล์มลายไม้สัก  พร้อมเคลือบประกายมุก
ขนาด 10*15 ซม ป้ายละ  550.-
    

อะครีลิคเลเซอร์สัญลักษณ์ และตัวอักษร  นูนมีมิติ ติดลงบนแผ่นป้ายสีดำ 
พร้อมฟิล์มลายไม้สัก พร้อมเคลือบประกายมุก ขนาด 15*18 ซม.ป้ายละ  650.-
 800.-        800.-      900.-

อะครีลิคเลเซอร์ สัญลักษณ์ซ้อนบนป้ายสีดำเลเซอร์ ฉลุ มีมิติ หนารวม 4 มิล


แบบ AIR 01

แบบ AIR 02


แบบ AIR 03


    

,แบบ CIRCLE AIR 01
มี 2 สี ขาวและดำ และ 2  ขนาด ศก. 10 ซม 249.-   และ 15 ซม 599.-
อะครีลิค หนา 2 มิล สัpลักษณ์ดีไซน์ ใหม่  รุ่น BIG TOILET
ขนาด ใหญ่พิเศษ สูง 20 ซม ราคา ชิ้นละ 399.-

คลิก..... ไปหน้าที่ 2

Copyright (c) 2009 by UTHAIFARM